Ervaringstheater werkt vanuit de overtuiging dat jongeren in de jeugdhulp beter geholpen worden als ze gelijkwaardig zijn en als vat vol ervaringen en mogelijkheden worden gezien. We staan voor:

Gelijkwaardigheid

Vanuit angst neemt de mens verschillende rollen aan. Bijvoorbeeld vanuit de gedachte ‘sorry dat ik besta’ of ‘ik ben beter dan jou’. Hierdoor kunnen we geen gelijkwaardige relaties opbouwen.

“Moed begint met jezelf tonen zoals je bent.” – Brené Brown

Dus laten we de spelers van Ervaringstheater en het publiek hun rollen loslaten. Zodat je de overlap tussen elkaars ervaring kunt zien. Waardoor er gelijkwaardigheid ontstaat tussen cliënten en hulpverleners. Samen vertellen we het verhaal, van jongeren, ouders en hun ondersteuners. We geven een unieke inkijk in jongeren, in wat ze echt voelen en nodig hebben. En tijdens de voorstelling ontstaat gelijkwaardigheid tussen de deelnemers en publiek. Uiteindelijk willen we allemaal met elkaar de jeugdhulp verbeteren.

Delen is helen

Elk project is voor ons geslaagd wanneer iedereen de ruimte heeft gekregen om eigen ervaringen te delen. Iedereen heeft zijn eigen rugzak met bagage en dit mag er zijn. Op zo’n manier dat eigen ervaringen worden doorgegeven om van en met elkaar van te leren. Met als eindresultaat inzicht in eigen gedrag en het effect daarvan op de ander.

“Alleen als we dapper genoeg zijn om de duisternis te ontdekken, zullen we de oneindige kracht van ons licht verkennen.” – Brené Brown

Het publiek van Ervaringstheater kijkt van een afstand naar zaken die in het dagelijks leven moeilijk zijn en kunnen daar een nieuwe weg in vinden. Onverwerkt verdriet kan verwerkt worden en er kan worden gelachen vanwege de pijn én de opluchting dat je niet de enige bent.

Samen groeien

De jongeren die aan Ervaringstheater deelnemen, ontwikkelen een nieuw vertrouwen in zichzelf en in anderen. Ze voelen zich na de repetities en de voorstelling empowered en hebben geleerd dat ze er mogen zijn. Ze leren hun pijn om te zetten in kunst en om krachtig te staan in een gelijkwaardige houding. Dit zijn allemaal tools die ze ook in dagelijks leven inzetten om zaken aan te pakken.

“Verbinding is dé reden waarom we hier zijn, het geeft zin en betekenis aan ons leven.” – Brené Brown

Hulpverleners die Ervaringstheater zien, doen door deze krachtige jongeren nieuwe inzichten op en gaan hun werk van een andere kant bekijken. Bovenal gaan ze de belevingswereld van jongeren beter begrijpen.