We maken theater, en dat doen we niet voor niets. Alle soorten ervaringen rondom de jeugdhulp kunnen we hiermee herkenbaar en tastbaar maken. Door vanuit ons hart te
spreken, met een traan en een lach, weten wij de harten van ons publiek te raken. Theater
zorgt voor herkenning en erkenning door de nadruk op persoonlijke en gedeelde ervaringen.
Wetenschappelijk onderzoek (o.a. Batson & Ahmed 2009) laat zien dat empathie en de
emotionele reacties die het oproept een effectievere strategie zijn om het denken en
handelen van mensen te veranderen, dan een aanpak gericht op cognitie. Empathie in
theater ontstaat zo gemakkelijk doordat mensen zich kunnen identificeren met de spelers.
Kortom, met het Ervaringstheater transformeren we de hulp aan mensen.

“Ik was diep ontroerd. De rap, de liedjes, jullie verhalen, de humor, de tragiek, raakten diep. Wat een moed om zo kwetsbaar te durven zijn, wat een kracht. Het gaat verder dan de voorstelling die je op dat moment maakt, je beïnvloedt mensen met jullie verhaal, iets wat de rest van de dag doorwerkte”. – Giny Smits, zag het Ervaringstheater over Thuiszitters